Om migBildresultat för liten engelsk flagga
Info:

I am a preacher based in Sweden. I have been in fulltime ministry since 1993 and have had the great privilege to preach and visit many churches. I suggest that you go to our Facebook where we update regurarly.

I am also hosting a national TVprogram every Friday 9.30pm at the Swedish Channel 10. "Faith & Wonders"is broadcasted from the global missionwork I am involved in.

Dont hesitate to contact me and my team for invitations. We travel intensively with the fire of God. I belong the to the Swedish Pentecostal Movement and also the pastorsorganisation since 1993.

SUPPORT!

Outside Sweden:
Bank: Nordea (Sweden)
SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE43 9500 0099 6034 6290 2051


Bildresultat för liten svensk flagga

Nu varje månad! Skicka ett mail:
info@missionofhope.nu Berätta att du vill ha nyhetsmailet så kommer du med på den växande maillistan.

Bakgrund:
Jag och min fru Maria gifte oss 1990, och sedan 1993 är vi djupt involverade i att predika och missionera på olika sätt. Jag har haft förmånen att resa i olika länder med bas i Sverige och de sista åren har Skandinavien och Europa varit fokus.

Jag är med i Pingströrelsens pastorsorganisation sedan 1993.

Mitt hjärta är att få se människor komma till tro, att få se Guds kraft beröra människor till förvandling. Vår tjänst är med och reser upp nästa generation som ska ta kyrkan in i framtiden för att nå nya generationer. Jag och teamet vill vara med och förlösa Guds kraft och kärlek över nästa generation och även i de etablerade sammanhangen.

Mission.
Missionsarbete i Lettland är också något som jag är involverad i. Jag är också programledare i "Tro & Under" som sänds på Kanal 10 varje fredagskväll kl 21.30.

Det genomförs olika satsningar i länder som inte har kostnadstäckning, samt att vi hela tiden behöver förstärka vår bas så vi kan sträcka oss längre. Din support är viktig. Vi är så glada för de som redan ger till tjänsten. Du kan också bli med.

Nu kan du Swisha din gåva till oss!

Swish: 1233048907.
PlusGiro: 6290205-1
Bildresultat för logotyp swish

Morgan Carlsson
preacher/pastor


torsdag 10 augusti 2017

Våga du drömma..?????

Nyckeldrömmar!

I Nya Testamentet så fanns drömmar då Gud ledde människor. Vi ska titta på några av dem men dessa är desto viktigare.

1. I en dröm fick Josef befallningen att föra hem Maria som sin hustru. (Matt 1:20)
2. I en dröm fick Josef befallningen att fly till Egypten med barnet Jesus. (Matt 2:13)
3. I en dröm varnade Gud de vise männen att inte återvända till Herodes. (Matt 2:12)
4. Genom en dröm fick Josef veta när han skulle återvända till Nasaret. (Matt 2:19)

Skulle man ta bort dessa händelser i Bibeln som handlar om drömmar och syner i NT, så skulle det bli stora tomrum. Drömmar är en följd av den Guds Ande.

Jag tror uthållig bön och intensivt sökande efter Guds intimitet kommer föra oss in i gudomliga drömmar och syner. Jag har märkt att Gud ofta kommer till mig i bilder/syner när jag varit tillsammans med Honom i djup intimitet.

Det är många som blivit andligt gravida efter en gudomlig dröm eller en öppen syn. Jag känner de som har haft starka upplevelser men där de också känner att de måste vara noga med vilka de delar det med. Jag tror det är klokt! Jag har själv ibland delat starka upplevelser med ”fel” personer och de har bara stämplat mig som ”överandlig”. Man blir djupt ledsen och tycker också synd om dessa människor som ”bara” vill ha konsumtion i sitt kristna liv och inte är villiga att låta Gud tala på olika sätt.

Jag har en vision om Europa. Det jag upplevde i september 1994 har burit mig genom åren. Jag kan inte jämföra mig med någon annan. De finns de som har så mycket mer erfarenhet och större kunskap än jag, men jag är trygg med det som Gud har anförtrott mig och den kallelse som Gud gett mig. Gud har kallat oss alla att ha en dröm och att leva i en dröm.

Paulus fick en syn i då han mötte Jesus på Damaskusvägen. Petrus fick en syn för att kunna nå ett nytt område. Paulus kallades till Makedonien genom en syn. Ibland får vi en blixtrande bild i vårt inre. Det kan ske med eller utan inblandade medvetna tankar. Det kan till och med inträffa då vi inte alls är i någon särskilt andlig sinnesstämning.

Jag tror att många av oss har nonchalerat då Gud har visat sig i drömmar och syner. Det finns attacker som:

- att vi ska tro att det är våra egna tankar.
- att det är för snabba och för enkla lösningar i våra drömmar
- att vi tror att det inte kan vara Gud eftersom vi inte var i djup fasta och bön när Gud kom med synen/visionen.

Men Gud kan faktiskt ge oss detaljerad information och uppenbarelse genom drömmar, visioner och syner. Ananias fick ju veta exakt hur han skulle göra. Paulus såg ju verkligen Jesus på Damaskusvägen. Stefanos såg Jesus som stod på Faderns högra sida. Den här dimensionen längtar jag efter att få höra lite mer av. Jag vill uppmuntra dig att söka en djupare gemenskap med den Helige Ande och Hans språk. Han talar fortfarande på samma sätt. Han har inte förändrats och kommer aldrig att göra det. Gör dig tillänglig för Guds ande. Pröva drömmarna genom Guds Ord och låt de syner och visioner som du upplever få passera Guds Ord där du prövar det du fått. Guds ande kommer att leda dig. Lita mer på Guds Ord och den Helige Ande än på människor som kommer vara avundsjuk och som kanske kommer försöka styra och ”leda” dig.

Få tillbaka visionen för nationen!

Gud talar till nationer. Gud har alltid talat till nationer, till områden och till regioner. Det är ingen slump att visa nationer upplever starka väckelsetider. Det är ingen slump att visa platser upplever speciella besökelsetider där många blir frälsta, helade och upprättade. Det är ingen slump att visa kyrkor upplever tider av vederkvickelse och förnyelse. Det är ingen slump att vissa familjer är välmående och andligt starka.

Det är ingen slump att vissa platser är som andliga soptippar. Det är ingen slump att vissa församlingar är döda. Det är ingen slump att du inte har frukt i ditt liv. Slumpen existerar inte! Det finns bara den andliga lagen om sådd och skörd! Och den lagen är giltig för oss alla. Det finns inget utrymme för något annat.

Vi har talat om andlig graviditet, karaktär, visioner och drömmar. Det finns rop från himlen att vi ska ikläda oss den rätta uniformen och ta ansvar för nationer. Gud vill vi skall ha ett större perspektiv en vårt eget lilla grönsaksland. Gud vill du skall få tillbaka visionen och nöden för vår nation. Gud vill att du ska få se in i drömmarnas land och se i den Helige Ande det som inte finns som om det redan fanns. Det kommer att förvandla ditt liv. Vägen dit går inte genom välanpassade gudstjänster, religiösa bönemöten där du ber den bön du alltid bett utan att egentligen arbeta ”tillsammans” med din egen bön. Vägen till en förvandlad nation går inte genom underhållningsmentalitet, kafferep, uddlösa betraktelser, fega predikningar. Nej, det går genom frimodighet, ödmjukhet, kallelsemedvetenhet, radikalt leverne men med djup och stor kärlek, generositet, andlig frihet osv. Ja, listan skulle kunna göras lång.

Jag minns när jag började som ”ung” evangelist och hade blivit brännmärkt av den Helige Ande. Jag minns att jag brann så jag visste inte var jag skulle göra av allt. Jag var i ett mindre sammanhang och vi började med förnyelsemöten. Jag hade ju mött Gud så våldsamt starkt. Jag tror än i dag att ingen förstod den förändring som mitt liv fick på några få timmar, helt utslagen av Guds kraft och där jag ser en syn.

Men i samma takt som jag ansvarade för dessa kvällar så började också motståndet. Det kanske inte alltid var uttalat men ibland var det så. Jag minns hur jag grät tillsammans med den Helige Ande för att människor inte förstod, varken mig eller det som Gud hade sagt och det som ändå en del kände av i atmosfären. Man ville inte bli gravid och man ville definitivt inte ha ett större perspektiv på det som Gud ville göra. Man ville inte komma för nära den Helige Ande för då fanns det ju risk för att man blev annorlunda.

Jag har ofta i min tjänst mött de som är fullt upptagna med sitt eget navelskåderi. Jag har mött dem som tror att jordaxeln går upp precis till vänster om deras högerfot! Men jag är övertygad om i mitt hjärta att det är en ny tid som är på gång. Jag ser idag hur många reser sig upp i en ny apostolisk kraft och som har en vilja att få tag i visionen för nationen. Vårt land blöder och vi har inte råd med något annat än att följa Andens vind över våra liv, våra familjer och församlingar. Områden som den helige Ande inte får plats, är områden som är förutbestämda att misslyckas.

Det finns krafter idag som påstår att det är väl inget annorlunda nu än tidigare. Jag vet inte riktigt vilken andlig parabolantenn de har satt upp, men det verkar som att den i alla fall inte fungerar. Om den fungerar har de ställt in den i fel riktning. Kanske att de har ställt in sina andliga parabolantenner mot de religiösa, kanske de som inte ber, fastar och söker Herrens ansikte. Ja, det finns många som är med men som ändå inte är med. Gud ser våra hjärtan och jag är så tacksam för det. Det finns det som inte syns på plattformar men som bär det här landet än så länge. Det finns en generation där många har lämnat oss, som tog ett enormt ansvar för vår nation. Man bad, man arrangerade böneveckor, bönenätter och man bad tills det bröt igenom. Min farmor gick hem till Jesus 2001 och hon blev över 95 år. En gudskvinna som berättade hur det var under andra världskriget och tiden därefter. Hon berättade för mig när jag var liten pojke hur man bad, trodde Gud och såg det som inte fanns. Men man hade en vision och en nöd för nationen. Man lyfte sina böner på ”en högre nivå” än bara ryggont, nageltrång och problem! Man bad ju naturligtvis om det också men det fanns något i min farmors generation som jag tror Gud vill återupprätta i vår tid. Viljan, nöden, överlåtelsen, villigheten att verkligen offra något för Gud.

Är du beredd att fånga drömmen från Gud? ¨


C ya!